SFF (2.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652605-B21)

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652605-B21)

$217.50

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (785067-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (785067-B21)

$175.94

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

$173.74

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (759208-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (759208-B21)

$252.12

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (870753-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (870753-B21)

$252.12

HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (759210-B21)

HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (759210-B21)

$318.88