• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

SFF (2.5-inch)

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652605-B21)

$205.79

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652605-B21)

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652564-B21)

$165.12

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652564-B21)

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (785067-B21)

$166.37

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (785067-B21)

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (759208-B21)

$283.43

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (759208-B21)

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652611-B21)

$277.51

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652611-B21)

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive (652745-B21)

$228.06

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive (652745-B21)