• Kinh Doanh SG (08) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (04) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

HPE Hard Disk

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HP 120GB 6G SATA MU-3 LFF SCC SSD (816969-B21)

$253.90

HP 120GB 6G SATA MU-3 LFF SCC SSD (816969-B21)

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756621-B21)

$203.34

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756621-B21)

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764923-B21)

$283.43

HP 120GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764923-B21)

HP 200GB 12G SAS High Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Performance 3yr Wty Solid State Drive (741151-B21)

$1,483.30

HP 200GB 12G SAS High Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Performance 3yr Wty Solid State Drive (741151-B21)

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756636-B21)

$310.52

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty G1 Solid State Drive (756636-B21)

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764925-B21)

$439.91

HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF 2.5-in SC Enterprise Value 3yr Wty M1 Solid State Drive (764925-B21)