SSD Data Center

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Intel® SSD DC S4500 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC

Intel® SSD DC S4500 Series 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC

2.250.000 ₫

Intel® SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD D3-S4510 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Gọi để biết giá

Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

3.400.000 ₫

Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

5.490.000 ₫

Intel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Intel® SSD D3-S4510 Series (1.92TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)

Gọi để biết giá

Intel® SSD DC S4500 Series 1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC

Intel® SSD DC S4500 Series 1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC

8.400.000 ₫