Synology

Công ty
 
Dịch vụ khách hàng: +1 425-296-3177
Thành lập: tháng 1 năm 2000
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Synology DiskStation DS1019+

 • DS1019+
 • 5 bays
 • Quad-core CPU burst up to 2.3 GHz
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • 4K Ultra HD video transcoding
 • Warranty : 2 Year
16.980.000 ₫

Synology DiskStation DS120j

 • DS120j
 • 1 bay
 • Compact personal cloud solution
 • Over 112 MBps reading performance
 • Low power consumption of 9.81 watts
 • Warranty : 2 Year
2.390.000 ₫

Synology DiskStation DS1618+

 • DS1618+
 • 6 bays
 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support
 • Expandable memory up to 32 GB
 • Warranty : 2 Year
20.400.000 ₫

Synology DiskStation DS1819+

 • DS1819+
 • 8 bays
 • Quad-core 2.1 GHz CPU
 • M.2 NVMe/SATA SSD cache support
 • Scale up to 18 drives
 • Warranty : 2 Year
23.800.000 ₫

Synology DiskStation DS218

 • DS218
 • 2 bays
 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • Over 112 MB/s reading performance
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Warranty : 2 Year
6.980.000 ₫

Synology DiskStation DS220j

 • 2 bays
 • DS220j
 • 64-bit 4-core 1.4 GHz CPU
 • Over 112 MB/s reading and writing
 • Quiet and energy-efficient
 • Warranty : 2 Year
5.100.000 ₫