ThinkSystem Hard Disk

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

3.795.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

6.624.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

6.500.000 ₫

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

5.850.000 ₫

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

11.670.000 ₫

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

4.593.600 ₫