ThinkSystem Hard Disk

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

$163.40

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13633)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 240GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13633)

$180.84

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

$251.88

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13634)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 480GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13634)

$277.72

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

$197.79

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13635)

ThinkSystem 2.5" Intel S4610 960GB Mainstream SATA 6Gb Hot Swap SSD (4XB7A13635)

$452.10