ThinkSystem Hard Disk

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

ThinkSystem 2.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00024)

$166.92

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

ThinkSystem 2.5" Intel S3520 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7N47A00099)

$291.35

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05742)

$285.90

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

ThinkSystem 2.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00021)

$257.31

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

ThinkSystem 2.5" Intel S4500 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD (7SD7A05741)

$513.29

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00025)

$202.05