• Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
  • Kinh doanh HN (024) 7300 2131
  • Hỗ trợ khách hàng 1900 63 69 37 baogia@maychumang.vn

UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805671-B21)

 HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805671-B21)

$267.04

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

 HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (819880-B21)

$151.45

HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

 HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805669-B21)

$146.99

HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

 HPE 4GB (1x4GB) Single Rank x8 DDR4-2133 CAS-15-15-15 Unbuffered Memory Kit (805667-B21)

$75.72