UDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Dell 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.250.000 ₫

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

5.150.000 ₫

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

3.580.000 ₫ 3.190.000 ₫

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

5.580.000 ₫ 4.850.000 ₫

Dell 4GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

Dell 4GB UDIMM, 2133MT/s, ECC

1.600.000 ₫

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

3.261.000 ₫