VMware

VMware
Công ty
VMware Inc. là một công ty phần mềm lớn vốn thuộc tập đoàn EMC chuyên làm phần mềm tạo máy ảo cho các hệ thống máy tính tương thích chíp x86 của Intel. Wikipedia
 
Giá cổ phiếu: VMW (NYSE) US$ 48,16 +0,25 (+0,52%)
16:02 GMT-5, 18 thg 2 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year

Production Support/Subscription VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) for 3 year VCS6-STD-3P-SSS-C

$3,784.71

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year (VS6-STD-P-SSS-C)

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 1 year (VS6-STD-P-SSS-C)

$342.30

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Standard for 1 processor for 3 year VS6-STD-3P-SSS-C

$976.53

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance)

VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) VCS6-STD-C

$4,835.31

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (VS6-STD-C)

VMware vSphere 6 Standard for 1 processor (VS6-STD-C)

$961.03

2 additional years of Production (24/7) maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard (includes first years 24/7 uplift) (V-VBRSTD-VS-P02PP-00)

2 additional years of Production (24/7) maintenance prepaid for Veeam Backup & Replication Standard (includes first years 24/7 uplift) (V-VBRSTD-VS-P02PP-00)

$486.11