2.5" Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.950.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

5.380.000 ₫ 4.590.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

4.600.000 ₫ 3.890.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

6.700.000 ₫

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

9.650.000 ₫

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

7.650.000 ₫