Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Nhà sản xuất: Cisco Systems
$1,792.35

Chia sẻ sản phẩm:

Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Tag sản phẩm