Catalyst 2960-X 48 GigE 2 x 1G SFP LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Nhà sản xuất: Cisco Systems
$1,754.57

Chia sẻ sản phẩm:

Catalyst 2960-X 48 GigE  2 x 1G SFP  LAN Lite (WS-C2960X-48TS-LL)

Tag sản phẩm
Copyright © 2019 Máy chủ mạng. All rights reserved.