Dell Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

12.500.000 ₫

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive

12.300.000 ₫

Dell 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

Dell 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

4.252.000 ₫

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

6.933.000 ₫

Dell 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

Dell 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

7.723.400 ₫

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

8.824.000 ₫