Dell Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive (Only Dell PowerEdge T40)

$55.97

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

Dell 240GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

$205.81

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug S4510 Drive, 1 DWPD,1752 TBW

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot Plug S4510 Drive, 1 DWPD,1752 TBW

$413.35

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug Drive

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-Plug Drive

$413.35

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive

Compatibility
PowerEdge R240 Server
PowerEdge T140 Server

$137.78

Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Compatibility
PowerEdge R240 Server
PowerEdge T140 Server

$176.53