Dell Hard Drives

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive (Only Dell PowerEdge T40)

$55.97

Dell 240GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

Dell 240GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

$122.71

Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

Dell 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

$200.22

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

Dell 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot plug

$409.04

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Cabled Hard Drive

Compatibility
PowerEdge R240 Server
PowerEdge T140 Server

$137.78 $129.17

Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Compatibility
PowerEdge R240 Server
PowerEdge T140 Server

$176.53