Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Máy Chủ Mạng là Dell Technologies Partner năm 2021- 2022

Monday, June 28, 2021

Trong nhiều năm liền, Máy Chủ Mạng luôn là đối tác của Dell Technologies

MCM cam kết kết hỗ trợ đối tác là các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), reseller trong việc phát triển dự án: Certificate of Guarantee (Chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (Chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (Chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (Ủy quyền phân phối)…

Các giải pháp hạ tầng, dịch vụ mới của Dell Technologies và hệ sinh thái mở với các đối tác được sinh ra để giúp các nhà mạng hiện đại hóa mạng lưới, thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra những cơ hội kinh doanh mới

 

Leave your comment