DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 256GB 8Rx4 DDR4-3200 ECC RDIMM Server Memory

Gọi để biết giá

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

2.250.000 ₫

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

2.150.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

3.350.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

3.350.000 ₫

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC RDIMM Server Memory

8.500.000 ₫