Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

2.5" HDDs/SSDs G10

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872475-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872475-B21)

$165.77

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870753-B21)

$208.83 $201.08

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872477-B21)

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872477-B21)

$191.60

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870757-B21)

$316.04

HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870759-B21)

HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (870759-B21)

$398.28

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872479-B21)

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF SC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (872479-B21)

$248.01