Intel Processors

Intel Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz

$114.10

Intel Core i3-10105 Processor 6M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i3-10105 Processor 6M Cache, up to 4.40 GHz

$125.30

Intel Core i7-10700 Processor 16M Cache, up to 4.80 GHz

Intel Core i7-10700 Processor 16M Cache, up to 4.80 GHz

$310.01

Intel Core i9-11900K (16 MB Cache, 8 Core, 3.5 GHz to 5.3 GHz (125W)) TDP

Intel Core i9-11900K (16 MB Cache, 8 Core, 3.5 GHz to 5.3 GHz (125W)) TDP

$499.03

Intel Xeon Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz

Intel Xeon Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s, 8M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133

$150.70

Intel Xeon Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz

Intel Xeon Bronze 3106 1.7GHz, 8C/8T, 9.6GT/s, 11M Cache, No Turbo, No HT (85W) DDR4-2133

$193.76