2.5" HDDs/SSDs G10 Plus

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P40430-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P40430-B21)

4.100.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28028-B21)

HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28028-B21)

5.395.000 ₫

HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P40432-B21)

HPE 900GB SAS 12G Mission Critical 15K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P40432-B21)

8.980.000 ₫

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28586-B21)

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Multi Vendor HDD (P28586-B21)

6.260.000 ₫

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD (P28622-B21)

HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty Self-encrypting FIPS HDD (P28622-B21)

6.820.000 ₫

HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD (P28352-B21)

HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC 3-year Warranty 512e Multi Vendor HDD (P28352-B21)

9.800.000 ₫