HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37678-B21)

HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37678-B21)

Nhà sản xuất: HPE
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37678-B21)

Thuộc tính sản phẩm
Ổ cứng HDDs
Ổ cứng SATA