Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Intel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Adapter I225-T1 2.5GbE NIC

Intel Ethernet Adapter I225-T1 2.5GbE NIC 

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

$38.54

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

Gọi để biết giá

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter

Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter

$546.82