Intel

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-1603 v3 (10M Cache, 2.80 GHz)

 Intel® Xeon® 4 Cores Processor E5-1603 v3 (10M Cache, 2.80 GHz)

4.550.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1

995.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I340-T2

Intel Ethernet Server Adapter I340-T2

1.250.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T2V2

Gọi để biết giá

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4

3.750.000 ₫

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2

3.750.000 ₫