3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (857644-B21)

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (857644-B21)

Gọi để biết giá

HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (881779-B21)

HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (881779-B21)

Gọi để biết giá

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09153-B21)

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09153-B21)

Gọi để biết giá

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23863-B21)

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23863-B21)

Gọi để biết giá

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD (861750-B21)

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD (861750-B21)

6.900.000 ₫

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD (861691-B21)

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD (861691-B21)

3.700.000 ₫