Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23857-B21)

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD (P23857-B21)

Gọi để biết giá

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD (861742-B21)

HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD (861742-B21)

Gọi để biết giá

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (861686-B21)

HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (861686-B21)

$159.31

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (861681-B21)

HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (861681-B21)

Gọi để biết giá

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (861683-B21)

HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (861683-B21)

Gọi để biết giá

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (834028-B21)

HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (834028-B21)

Gọi để biết giá