3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09161-B21)

HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09161-B21)

Gọi để biết giá

HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (881787-B21)

HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (881787-B21)

Gọi để biết giá

HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09165-B21)

HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09165-B21)

Gọi để biết giá

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P23449-B21)

HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P23449-B21)

Gọi để biết giá

HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37678-B21)

HPE 18TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37678-B21)

Gọi để biết giá

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833926-B21)

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833926-B21)

4.700.000 ₫