3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833928-B21)

HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (833928-B21)

$292.79

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD (9861746-B21)

HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e HDD (9861746-B21)

Gọi để biết giá

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (834031-B21)

HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD (834031-B21)

Gọi để biết giá

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09149-B21)

HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09149-B21)

Gọi để biết giá

HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (881781-B21)

HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (881781-B21)

Gọi để biết giá

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09155-B21)

HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD (P09155-B21)

Gọi để biết giá