3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P23608-B21)

HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty 512e ISE HDD (P23608-B21)

Gọi để biết giá

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37669-B21)

HPE 18TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e ISE HDD (P37669-B21)

Gọi để biết giá