Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3nd Scalable Processor

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon Silver 4310 Processor 18M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 

$452.10

Intel Xeon Silver 4314 Processor 24M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT (135W) DDR4-2666 

$710.44

Intel Xeon Silver 4316 Processor 30M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Silver 4316 2.3G, 20C/40T, 10.4GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2666 

$925.73

Intel Xeon Gold 5317 Processor 18M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Gold 5317 3G, 12C/24T, 11.2GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

$1,003.23

Intel Xeon Platinum 8351N Processor 54M Cache, 2.40 GHz

Intel Xeon Platinum 8351N 2.4G, 36C/72T, 11.2GT/s, 54M Cache, Turbo, HT (225W) DDR4-2933

$3,207.75

Intel Xeon Gold 5318Y Processor 36M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 5318Y 2.1G, 24C/48T, 11.2GT/s, 36M Cache, Turbo, HT (165W) DDR4-2933 

$1,347.69