Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Accessories Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4 SAS/SATA Internal

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4 SAS/SATA Internal

Gọi để biết giá

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4x SFF-8482 Internal SAS Cable

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to 4x SFF-8482 Internal SAS Cable

$24.97

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to Mini SAS SFF-8087 12Gbps Internal

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to Mini SAS SFF-8087 12Gbps Internal

$15.50

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

Cable Mini SAS HD SFF-8643 to SFF-8482 x 4 Connectors With SATA Power Cable

$24.54

Cable Mini SAS SFF-8087 to 4 SAS/SATA Internal

Cable Mini SAS SFF-8087 to 4 SAS/SATA Internal

$20.24

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS HD SFF-8644, 12 Gbps External

Cable Mini-SAS HD SFF-8644 to Mini-SAS HD SFF-8644, 12 Gbps External

$105.49