Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Accessories Workstation

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Mini DisplayPort to VGA Adapter

Mini DisplayPort to VGA Adapter

140.000 ₫

Tray Caddy 3.5" HP Workstation

Tray Caddy 3.5" HP Workstation

For Workstation Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4, Z8 G4

250.000 ₫

ThinkStation Storage Kit-P340 (4XH1B85930)

ThinkStation Storage Kit-P340 (4XH1B85930)

1.250.000 ₫

HDD Metal Drive Bay and Slip Bracket for T40, T3640, T3650 (04W2CH)

HDD Metal Drive Bay and Slip Bracket for T40, T3640, T3650 (04W2CH)n

450.000 ₫

Tray Lenovo ThinkStation P520 Workstation

Tray Lenovo ThinkStation P520 Workstation

550.000 ₫