Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

APC

APC by Schneider Electric
Công ty
Dịch vụ khách hàng: +1 877-800-4272
Hỗ trợ kỹ thuật: +1 800-555-2725
Bán hàng: +1 800-555-7927
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V (SMC1000I-2U)

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1000I-2U)

$389.67

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1000I-2UC)

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1000VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1000I-2UC)

$389.67

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1000IC)

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1000IC)

$280.73

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1500I-2UC)

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1500I-2UC)

$503.77

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1500I-2U)

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Rackmount 2U, 230V, 4x IEC C13 outlets, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1500I-2U)

$421.96

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1500IC)

APC Smart-UPS C, Line Interactive, 1500VA, Tower, 230V, 8x IEC C13 outlets, SmartConnect port, USB and Serial communication, AVR, Graphic LCD (SMC1500IC)

$383.21