Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Dell

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

AMD Radeon Pro W5700, 8 GB GDDR6, 5 mDP, USB-C

AMD Radeon Pro W5700, 8 GB GDDR6, 5 mDP, USB-C

23.500.000 ₫

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP

Gọi để biết giá

Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height

Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height

1.850.000 ₫

Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe

Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe

1.450.000 ₫

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

Broadcom 5720 QP 1Gb Network Interface Card,Full Height

3.500.000 ₫

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0

3.450.000 ₫