Intel 10 Gigabit Server

Intel 10 Gigabit Server

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

Intel Ethernet Converged Network Adapter X550-T2

9.500.000 ₫

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

Intel X710-T4 4x10Gb Base-T Adapter

11.500.000 ₫

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

Intel X710-DA2 PCIe 10Gb 2-Port SFP+ Ethernet Adapter

9.500.000 ₫

Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2

Intel Ethernet Converged Network Adapter X540-T2

4.980.000 ₫

Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA1

Intel® Ethernet Server Adapter X520-DA1

1.900.000 ₫

Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2

Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-DA2

3.950.000 ₫