Intel Core Processors

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz

Intel Core i3-10100 Processor 6M Cache, up to 4.30 GHz

$114.10

Intel Core i3-10105 Processor 6M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i3-10105 Processor 6M Cache, up to 4.40 GHz

$125.30

Intel Core i7-10700 Processor 16M Cache, up to 4.80 GHz

Intel Core i7-10700 Processor 16M Cache, up to 4.80 GHz

$310.01

Intel Core i9-11900K (16 MB Cache, 8 Core, 3.5 GHz to 5.3 GHz (125W)) TDP

Intel Core i9-11900K (16 MB Cache, 8 Core, 3.5 GHz to 5.3 GHz (125W)) TDP

$495.16

Intel Core i5-9500 Processor 9M Cache, up to 4.40 GHz

Intel Core i5-9500 Processor 9M Cache, up to 4.40 GHz

$171.80

Intel Core i5-9400 Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz

Intel Core i5-9400 Processor 9M Cache, up to 4.10 GHz

$170.08