Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Marvell/Qlogic

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2690 Single Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

$624.33

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

$796.56

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Gọi để biết giá