Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Micron

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 128GB 8Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory

Micron 128GB 8Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$813.78

Micron 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$101.18

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$66.74

Micron 16GB 1Rx8 DDR5-4800 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR5-4800 ECC UDIMM Server Memory

Warranty : 3 Year

$128.96

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

$109.80

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

$101.18