Micron

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Micron 128GB 8Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory

Micron 128GB 8Rx4 DDR4-2933 ECC LRDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

18.900.000 ₫

Micron 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB 1Rx4 DDR4-3200 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

2.550.000 ₫

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 1Rx8 DDR4-3200 ECC UDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2666 ECC UDIMM Server Memory

 

Warranty : 3 Year

2.550.000 ₫

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 16GB 2Rx8 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

 

Warranty : 3 Year

2.500.000 ₫

Micron 32GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Micron 32GB 2Rx4 DDR4-2933 ECC Registered Server Memory

Warranty : 3 Year

4.250.000 ₫