Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Graphics card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Nvidia GeForce RTX 3080, 12GB, 3DP, HDMI

Nvidia GeForce RTX 3080, 12GB, 3DP, HDMI

Warranty : 3 Year

35.400.000 ₫

NVIDIA QUADRO P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA QUADRO P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

2.650.000 ₫

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

2.690.000 ₫

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 

44.500.000 ₫

AMD Radeon Pro W5500 (8GB GDDR6, FH, 4x DisplayPort 1) Graphics

AMD Radeon Pro W5500 (8GB GDDR6, FH, 4x DisplayPort 1) Graphics

13.500.000 ₫

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

NVIDIA Quadro P620 (2 GB GDDR5, 4 x Mini Displayport) Graphics

4.200.000 ₫