Nvidia Graphics Cards

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE 10G (GV-N3080EAGLE-10GD)

Gigabyte GeForce RTX 3080 EAGLE 10G (GV-N3080EAGLE-10GD)

Warranty : 3 Year

Gọi để biết giá

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G (GV-N308TEAGLE-12GD)

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti EAGLE 12G (GV-N308TEAGLE-12GD)

Warranty : 3 Year

39.900.000 ₫

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G (GV-N308TGAMING OC-12GD)

Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 12G (GV-N308TGAMING OC-12GD)

Warranty : 3 Year

43.980.000 ₫

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

31.700.000 ₫

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

56.750.000 ₫

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

111.600.000 ₫