Graphics card

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Nvidia GeForce RTX 3080, 12GB, 3DP, HDMI

Nvidia GeForce RTX 3080, 12GB, 3DP, HDMI

Warranty : 3 Year

35.400.000 ₫

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP Graphics

AMD Radeon Pro WX 3200, 4 GB GDDR5, 4 mDP Graphics

5.950.000 ₫

NVIDIA QUADRO P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

NVIDIA QUADRO P400 (2 GB GDDR5, 3 x Mini DisplayPort 1.4) Graphics

2.650.000 ₫

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

NVIDIA T400 Graphics (2GB GDDR6, 3 x Mini DisplayPort 1.4, PCIe x16)

2.690.000 ₫

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 

44.500.000 ₫

AMD Radeon Pro W5500 (8GB GDDR6, FH, 4x DisplayPort 1) Graphics

AMD Radeon Pro W5500 (8GB GDDR6, FH, 4x DisplayPort 1) Graphics

13.500.000 ₫