NVIDIA RTX

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

31.700.000 ₫

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

56.750.000 ₫

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

111.600.000 ₫