NVIDIA RTX

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A4000 (16GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

$1,364.91

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A5000 (24GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

$2,443.49

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

NVIDIA RTX A6000 (48 GB ECC GDDR6; 4 x DisplayPort 1.4, PCIe x16) Graphics

$4,805.17