NVIDIA Tesla

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA Tesla T4 GPU Computing Accelerator - 16GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 

44.500.000 ₫

NVIDIA Tesla P100 GPU computing processor - 12 GB HBM2 - PCIe 3.0 x16

NVIDIA Tesla P100 GPU computing processor - 12 GB HBM2 - PCIe 3.0 x16

89.500.000 ₫

NVIDIA Tesla V100 16GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla V100 16GB GPU computing processor

129.000.000 ₫

NVIDIA Tesla V100S with 32 GB HBM2 GPU AI Computing

NVIDIA Tesla V100S with 32 GB HBM2 GPU AI Computing

223.900.000 ₫

NVIDIA Tesla P40 24GB GPU computing processor

NVIDIA Tesla P40 24GB GPU computing processor

168.000.000 ₫