Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Tập đoàn có nhiều công ty con, hầu hết hoạt động dưới thương hiệu Samsung, là tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Wikipedia
 
Thành lập: 1 tháng 3, 1938, Daegu, Hàn Quốc
Dịch vụ khách hàng: +1 800-726-7864
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 16GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

1.950.000 ₫

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 16GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

1.950.000 ₫

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 32GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

3.350.000 ₫

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 4GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

990.000 ₫

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

Samsung 8GB PC3-10600R DDR3-1333 Server Memory

2.050.000 ₫

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

Samsung 8GB PC3-12800R (DDR3-1600) Server Memory

1.800.000 ₫