Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Synology

Công ty
 
Dịch vụ khách hàng: +1 425-296-3177
Thành lập: tháng 1 năm 2000
Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Synology DiskStation DS120j

 • DS120j
 • 1 bay
 • Compact personal cloud solution
 • Over 112 MBps reading performance
 • Low power consumption of 9.81 watts
 • Warranty : 2 Year
2.500.000 ₫

Synology DiskStation DS1520+

 • DS1520+
 • 5 bays
 • 4-core CPU, burst up to 2.7 GHz
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Scales up to 15 drives
 • Warranty : 3 Year
17.300.000 ₫

Synology DiskStation DS1522+

 • DS1522+
 • 5 bays
 • Built-in M.2 NVMe slots for SSD cache
 • 4 x 1 GbE and optional 1 x 10GbE RJ-45
 • Scales up to 15 drives
 • Warranty : 3 Year
18.950.000 ₫

Synology DiskStation DS1621+

 • DS1621+
 • 6 bays
 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Scales up to 16 drives
 • Warranty : 3 Year
24.640.000 ₫

Synology DiskStation DS1821+

 • DS1821+
 • 8 bays
 • Quad-core 2.2 GHz CPU
 • M.2 NVMe SSD cache support
 • Scales up to 18 drives
 • Warranty : 3 Year
27.500.000 ₫

Synology DiskStation DS218

 • DS218
 • 2 bays
 • Quad-core 1.4 GHz CPU
 • Over 112 MB/s reading performance
 • 4K 10-bit H.265 video transcoding
 • Warranty : 2 Year
6.980.000 ₫