Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

W-3400 Series

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon w5-3423 (30MB Cache,12 cores, 24 threads, 2.1GHz to 4.2GHz Turbo 220W)

Intel Xeon w5-3423 (30MB Cache,12 cores, 24 threads, 2.1GHz to 4.2GHz Turbo 220W)

Gọi để biết giá

Intel Xeon w5-3425 (30MB Cache, 12 cores, 24 threads, 3.2GHz to 4.6GHz Turbo 270W)

Intel Xeon w5-3425 (30MB Cache, 12 cores, 24 threads, 3.2GHz to 4.6GHz Turbo 270W)

Gọi để biết giá

Intel Xeon w5-3433 (45MB Cache, 16 cores, 32 threads 2.0GHz to 4.2GHz Turbo 220W)

Intel Xeon w5-3433 (45MB Cache, 16 cores, 32 threads 2.0GHz to 4.2GHz Turbo 220W)

Gọi để biết giá

Intel Xeon w5-3435X (45MB Cache,16 cores, 32 threads, 3.1GHz to 4.7GHz Turbo 270W)

Intel Xeon w5-3435X (45MB Cache,16 cores, 32 threads, 3.1GHz to 4.7GHz Turbo 270W)

Gọi để biết giá

Intel Xeon w7-3445 (52.5MB Cache, 20 cores, 40 threads, 2.6GHz to 4.8GHz Turbo 270W)

Intel Xeon w7-3445 (52.5MB Cache, 20 cores, 40 threads, 2.6GHz to 4.8GHz Turbo 270W)

Gọi để biết giá

Intel Xeon w7-3455 (67.5MB Cache, 24 cores, 48 threads, 2.5GHz to 4.8GHz Turbo 270W)

Intel Xeon w7-3455 (67.5MB Cache, 24 cores, 48 threads, 2.5GHz to 4.8GHz Turbo 270W)

Gọi để biết giá