Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Western Digital

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T1TALA604)

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 1TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T1TALA604)

$95.16

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T2TALA604)

WD Ultrastar Enterprise DC HA210 2TB SATA 6Gb/s 7200rpm 3.5in 128MB Cache Hard Drive (HUS722T2TALA604)

$128.31

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (HUS726T4TALA6L4)

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 4TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (HUS726T4TALA6L4)

$170.94

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 6TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (HUS726T6TALE6L4)

WD Ultrastar Enterprise DC HC310 6TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512N SE 7K6 256MB Cache Hard Drive (HUS726T6TALE6L4)

$223.90

WD Ultrastar Enterprise DC HC320 8TB 3.5 inch SAS 12Gb/s 7200rpm Ultra 512E 256MB Cache Hard Drive (HUS728T8TAL5204)

WD Ultrastar Enterprise DC HC320 8TB 3.5 inch SAS 12Gb/s 7200rpm Ultra 512E 256MB Cache Hard Drive (HUS728T8TAL5204)

$279.87

WD Ultrastar Enterprise DC HC320 8TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512E SE 7K8 256MB Cache Hard Drive (HUS728T8TALE6L4)

WD Ultrastar Enterprise DC HC320 8TB 3.5 inch SATA 6Gb/s 7200rpm Ultra 512E SE 7K8 256MB Cache Hard Drive (HUS728T8TALE6L4)

$279.87