Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 6248R Processor 35.75M Cache, 3.00 GHz

Intel Xeon Gold 6248R 3.0G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W) DDR4-2933

64.800.000 ₫

Intel Xeon Gold 6250L Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

Intel Xeon Gold 6250L Processor 35.75M Cache, 3.90 GHz

153.000.000 ₫

Intel Xeon Gold 6256 Processor 33M Cache, 3.60 GHz

 Intel Xeon Gold 6256 3.6GHz, ( 4.5GHz Turbo, 12C, 10.4GT/s 3UPI, 33MB Cache,HT(205W) DDR4-2933)

93.600.000 ₫

Intel Xeon Gold 6252N Processor 35.75M Cache, 2.30 GHz

Intel Xeon Gold 6252N, 2.3G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

42.900.000 ₫

Intel Xeon Gold 6252 Processor 35.75M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 6252 2.1G, 24C/48T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (150W) DDR4-2933

87.000.000 ₫ 69.000.000 ₫

Intel Xeon Gold 6234 Processor 24.75M Cache, 3.30 GHz

Intel Xeon Gold 6234 3.3G, 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, Turbo, HT (130W) DDR4-2933

53.280.000 ₫