Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz, 6C/12T

Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz, 6C/12T

40.982.550 ₫

Intel Xeon Gold 6130 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 6130 2.1GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22MB Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

21.800.000 ₫

Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 14C/28T

50.980.650 ₫

Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz, 8C/16T

53.613.000 ₫

Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

59.409.000 ₫

Intel Xeon Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

Intel Xeon Gold 6138 2.0GHz, 20C/40T, 10.4GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

12.500.000 ₫