Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

3.5" HDDs/SSDs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Ổ cứng

ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00063)

ThinkSystem 3.5" 300GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00063)

3.700.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00038)

ThinkSystem 3.5" 300GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00038)

4.400.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00039)

ThinkSystem 3.5" 600GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00039)

7.500.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00040)

ThinkSystem 3.5" 900GB 15K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00040)

7.900.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00041)

ThinkSystem 3.5" 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00041)

4.200.000 ₫

ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00042)

ThinkSystem 3.5" 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00042)

5.400.000 ₫