DDR4 RDIMMs

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Memory

Samsung 128GB 8Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 8Rx4 DDR4-2666 ECC RDIMM Server Memory

16.500.000 ₫

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 16GB 1Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

2.250.000 ₫

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 32GB 2Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

3.300.000 ₫

Samsung 64GB 4Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 64GB 4Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

7.400.000 ₫

Samsung 128GB 8Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

Samsung 128GB 8Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC RDIMM Server Memory

21.500.000 ₫

Samsung 128GB 8Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC LRDIMM Server Memory

Samsung 128GB 8Rx4 PC4-19200T-R (DDR4-2400) ECC LRDIMM Server Memory

21.500.000 ₫