IBM - Lenovo

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM (46W0796)

  Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM (46W0796)

4.390.000 ₫

IBM Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2 (00AM600)

 IBM Preferred Pro Keyboard USB - US English 103P RoHS v2 (00AM600)

291.000 ₫

Lenovo 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM (95Y4808)

 Lenovo 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM (95Y4808)

6.280.000 ₫

Lenovo 4GB TruDDR4 Memory (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM (46W0784)

 Lenovo 4GB TruDDR4 Memory (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM (46W0784)

1.217.000 ₫

Lenovo 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC4-19200 PC4 2400MHz LP LRDIMM (46W0841)

 Lenovo 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC4-19200 PC4 2400MHz LP LRDIMM (46W0841)

21.000.000 ₫

Lenovo 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4,1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP LRDIMM (95Y4812)

  Lenovo 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4,1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP LRDIMM (95Y4812)

21.000.000 ₫