Intel Xeon E

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon E-2378 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2378 2.6GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (65W), 3200 MT/s 

Gọi để biết giá

Intel® Xeon® E-2146G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

Intel® Xeon® E-2146G Processor 12M Cache, up to 4.50 GHz

7.868.000 ₫

Intel Xeon E-2174G Processor 8M Cache, up to 4.70 GHz

Intel Xeon E-2174G Processor 8M Cache, up to 4.70 GHz

Gọi để biết giá

Intel Xeon E-2246G Processor 12M Cache, 3.60 GHz

Intel Xeon E-2246G 3.6GHz, 12M Cache, 6C/12T, Turbo (80W)

9.500.000 ₫

Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s

Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s 

12.540.000 ₫

Intel Xeon E-2176G Processor 12M Cache, up to 4.70 GHz

Intel Xeon E-2176G 3.7GHz, 12M Cache, 6C/12T, turbo (80W)

12.500.000 ₫