Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

NVIDIA Quadro P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

NVIDIA Quadro P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics

Nhà sản xuất: NVIDIA
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

NVIDIA Quadro P2000 (5 GB, 4 DisplayPort, PCIe) Graphics