QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height

Nhà sản xuất: Marvell/Qlogic
Gọi để biết giá

Chia sẻ sản phẩm:

QLogic 2772 Dual Port 32Gb Fibre Channel HBA, PCIe Full Height