Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz, 6C/12T

Intel® Xeon® Gold 6128 Processor 19.25M Cache, 3.40 GHz, 6C/12T

40.982.550 ₫

Intel Xeon Gold 6130 Processor 22M Cache, 2.10 GHz

Intel Xeon Gold 6130 2.1GHz, 16C/32T, 10.4GT/s, 22MB Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

21.800.000 ₫

Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 14C/28T

Intel® Xeon® Gold 6132 Processor 19.25M Cache, 2.60 GHz, 14C/28T

50.980.650 ₫

Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz, 8C/16T

Intel® Xeon® Gold 6134 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz, 8C/16T

53.613.000 ₫

Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 6136 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 12C/24T

59.409.000 ₫

Intel Xeon Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

Intel Xeon Gold 6138 2.0GHz, 20C/40T, 10.4GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

12.500.000 ₫