Kinh Doanh SG (028) 7300 2131
Kinh doanh HN (024) 7300 2131

Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel Xeon Gold 6138 Processor 27.5M Cache, 2.00 GHz

Intel Xeon Gold 6138 2.0GHz, 20C/40T, 10.4GT/s, 27M Cache, Turbo, HT (125W) DDR4-2666

12.500.000 ₫

Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz, 18C/36T

Intel® Xeon® Gold 6140 Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz, 18C/36T

59.191.650 ₫

Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz, 18C/36T

Intel® Xeon® Gold 6140M Processor 24.75M Cache, 2.30 GHz, 18C/36T

131.569.200 ₫

Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz, 16C/32T

Intel® Xeon® Gold 6142 Processor 22M Cache, 2.60 GHz, 16C/32T

71.290.800 ₫

Intel® Xeon® Gold 6142F Processor 22M Cache, 2.60 GHz, 16C/32T

Intel® Xeon® Gold 6142F Processor 22M Cache, 2.60 GHz, 16C/32T

74.889.150 ₫

Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz, 16C/32T

Intel® Xeon® Gold 6142M Processor 22M Cache, 2.60 GHz, 16C/32T

143.668.350 ₫