Xeon Gold

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang
Lọc theo thuộc tính
Processor

Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz, 12C/24T

Intel® Xeon® Gold 6146 Processor 24.75M Cache, 3.20 GHz, 12C/24T

79.356.900 ₫

Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz, 20C/40T

Intel® Xeon® Gold 6148 Processor 27.5M Cache, 2.40 GHz, 20C/40T

74.333.700 ₫

Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz, 18C/36T

Intel® Xeon® Gold 6150 Processor 24.75M Cache, 2.70 GHz, 18C/36T

81.095.700 ₫

Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz, 22C/44T

Intel® Xeon® Gold 6152 Processor 30.25M Cache, 2.10 GHz, 22C/44T

88.413.150 ₫

Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 18C/36T

Intel® Xeon® Gold 6154 Processor 24.75M Cache, 3.00 GHz, 18C/36T

85.563.450 ₫